1

 

פלטפורמה מקיפה לתכנון אדריכלי, הנדסי וקונסטרוקציה לכל שלבי מחזור הבניין עם Revit ,AutoCAD וכלים מתקדמים נוספים 

 

עבודה פרודוקטיבית וניהול עלויות יעיל יותר המבוססים על תובנות בכל שלבי תכנון המבנה 

 

מנוי במודל גמיש במסלול שנתי / דו שנתי / תלת שנתי